Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı Standartlar ve yasal zorunluluklar çerçevesinde, yapıya özel yangın senaryoları doğrultusunda , binaların yangından koruma sistemi tasarlanır. Yangın senaryoları şu ana başlıklar altında oluşturulur.

* Yangın Algılama Sistemi
* Yangın Duyuru Sistemi
* Gaz Kontrolü (Doğalgaz Tesisatı …)
* Yangın Söndürme Sistemleri
* Duman Kontrol Sistemi
* Kaçış Ve Tahliye Sistemi
* Kontroller Ve İzlemeler
* Deprem Kontrolü

Bunlardan, yangın söndürme sistemleri ve duman kontrolü, mekanik tesisat mühendisliğinin ana konusudur. Yangın tesisatlarında ülkemizde en yaygınolarak Amerikan NFPA (National Fire Protection Association) standartları ile Avrupa standartları uygulanmaktadır. Yangın söndürme sistemleri iki ana başlık altında toplanabilir.

Sulu Söndürme Sistemleri : Tesisatda kullanılan söndürme ekipmanları, yangın dolabı ve sprinklerdir. Sprinkler, belli sıcaklığa geldiğinde açılan yağmurlama başlığıdır. Sulu söndürme sistemleri, kuru borulu ve ıslak borulu olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuru borulu sistemde, söndürme tesisatının girişinde kuru alarm vanası vardır. Söndürme tesisatı basınçlı hava ile doludur. Söndürme tesisatındaki sprinkler veya yangın dolabı açıldığında tesisattaki hava basıncı düşer. Hava basıncı belli değere düştüğünde, kuru alarm vanası açılarak, söndürme tesisatına su girecektir. Genelde donma tehlikesi olan yerlerde kullanılır.

Islak borulu sistemde, söndürme tesisatı girişinde ıslak alarm vanası vardır. Söndürme tesisatında basınçlı su hazırda bekler. Suyun basıncı düştüğünde, ıslak alarm vanası açılır ve kendisine bağlı gongu çaldırır.

Gazlı Söndürme Sistemleri : Bilgi işlem odaları, arşiv odaları gibi suyun vereceği zararın yüksek olacağı yerlerde gazlı söndürme sistemleri kullanılır. Oda, yangın anında kısa sürede FM 200 veya NOVEC gazı ile doldurulur. Yanma için gerekli olan hava ortamdan uzaklaştırılarak, yangın söndürülmüş
olur.

Teklif Al
Call Now Button

Kantar Programı Tır Kantarı