Doğalgaz ve LPG Tesisatları

– Sanayi Tesisatları
– Alt Yapı Tesisatları
– İşyeri Tesisatları
– Dolum Tesisatları

Doğalgaz her türlü endüstri, sanayi, toplu  konut ve konutların ekonomik olduğu  sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır.  Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı  emisyonu açısından en çevreci yakıt  türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması  bakımından sanayi tesislerinde tercih  edilen yakıtların başında gelir. Sanayi  tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik  şartnameler çerçevesinde, gazın teslim  noktasında yakıcı cihaz ve  ünitelerine

kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm  kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar  dahilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz  teslim noktalarına kadar %100 maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır.

Kazan  daireleri, buhar-kızgın yağ ısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip  fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ram öz makinaları,  döküm ergitme ocakları,  homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı  jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik,  üflemeli gaz brülörleri ve gaz bekleri, EX-proof emniyet sistemleri, teknik şartname  açısından irdelenmeli,  doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine  getirilmelidir. Özellikle kapalı mekanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet  tedbirleri özenle alınmalıdır. Firmamız müşterilerine bu kapsamda hizmet sunmaktadır

Teklif Al
Call Now Button

Kantar Programı Tır Kantarı